<%@Language = VBScript%> <%Option Explicit%>
Återkommande sedan 80-talet har jag skrivit artiklar om bl a bokkonst och formgivning i AGI (Aktuell Grafisk Information).

För Cap&Design bl.a. intervju med typsnittsformgivaren Matthew Carter, Boston 2002 och ett fotografiskt svep Gatans typografi i New York 2001.

Skrivit om tjärhantering på Beckholmen och en hel del om segelfartyg i Sverige idag.

Också medverkat med texter i Metro, Grafia, Tecknaren, Skärgårdsstiftelsens Stångmärket, Statens Kulturråds Tidskrift och Konstperspektiv.